Tam kde je pohodový pobyt i aktivní dovolená..

Dobijte energii v srdci  přírody

Přírodní park Plánický hřeben  zaujímá 7 851 ha ve vrcholové části Plánické vrchoviny, která mezi Šumavou, Brdy a Blatenským pohořím tvoří jakousi migrační křižovatku. Přírodnímu parku dominují vrchy Rovná (728 m n. m.), Barák (706 m n. m.), Stírka (706 m n. m.) a Velký kámen (674 m n. m.). Přímo na tento park navazuje na okrese Plzeň - jih přírodní park Kakov - Plánický hřeben s nejvyšším vrcholem Na Balkáně (706 m n. m.).

Chráněné území o rozloze 80 km2 založené v roce 1982 za účelem zachování lesnatého území Plánického hřebenu. S přiléhajícím přírodním parkem Kakov - Plánický hřeben zaujímají vrcholové partie Plánické vrchoviny. V mozaikovité venkovské krajině se na některých místech dosud zachovaly původní květnaté bučiny. Najdeme je převážně v PR Jelení vrch nebo v PP Velký kámen. Zbytky mokřadních luk jsou stanovištěm ohrožených druhů rostlin. Zajímavé historické památky jsou ve  městě Plánice a v Nicově,kde najdete  poutní kostel Narození P. Marie.

Oblast nedotčené přírody


Místo pro odpočinek i aktivity


Jedinečné klidové území


Turistické trasy i cyklostezky