Dovolená na chalupě     Holiday at the cottage

Relax v souladu s přírodou                                  - Relax in harmony with nature

Rezervace a objednávky

Reservation and ordering 

Neuvedené termíny jsou již rezervované - Vybrat z možností - zarolovat šipkou. V případě požadavku na zkrácené termíny nás kontaktujte.                          Pobyt je obvykle týdenní, příjezd v neděli v 17 hod, odjezd v neděli do max. 10 hod  


Unlisted dates are already booked - Select from date options - scroll with the arrow.                                                       In case of request for shortened terms, please contact us. The stay is usually weekly, arrival on Sunday at 5 pm, departure on Sunday until 10 am max.